Виставки

Положення про виставки

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МОНОПОРОДНІ ВИСТАВКИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КЛУБУ ПОРОДИ НІМЕЦЬКИЙ ДОГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Виставки ВКП НД проводяться відповідно до Положення КСУ про виставках і цим положенням.

1.2. За своїм статусом монопородні виставки можуть бути рангу:

         – ЧК (Чемпіон Клубу);

         – ПК (Переможець Клубу);

         – КЧК (Кандидат в Чемпіони Клубу).

         Обмеження: ЧК проводиться 1 раз на рік. Виставки рангу ПК і КЧК можуть проводитися в рік не більше 10.

         1.3. Будь-яке відділення КСУ може проводити (в рамках своєї виставки або самостійну) монопородну виставку породи Німецький дог. Статус виставки узгоджується з ВКП НД за заявкою від організатора, враховуючи досвід проведення виставок, загальної кількості заявлених в регіоні монопородних виставок.

         1.4. Статус спеціалізованих виставок, графік їх проведення, затверджується Правлінням ВКП НД.

         1.5. Квота на проведення спеціалізованих (монопородних) виставок рангу ПК і КЧК встановлюється Правлінням ВКП НД.

         1.6. Правління ВКП НД має право направити спостерігача від ВКП НД на проведену членом ВКП НД виставку. Спостерігач протягом 10 днів здає звіт про виставку, що інспектується.

         1.7. Організатори виставки зобов’язані:

– проводити виставку в місці, що дозволяє організувати просторі ринги і забезпечити достатньо вільного місця для розміщення учасників виставки, включаючи парковку для автомобілів;

– забезпечити учасників виставки пунктами: харчування, медичної та ветеринарної допомоги, туалетами і доступом до питної води;

– укомплектувати бригади кваліфікованими працівниками рингів;

– організувати інформаційно-довідкову службу виставки, обладнану гучномовного апаратурою;

– забезпечити призовий фонд для чотирьох призових місць в кожному класі.

         1.8. Протягом 14 календарних днів після проведення виставки передати звіт, розмічений каталог, рингову відомість видачі сертифікатів в ВКП НД, для секретаріату КСУ – розмічений каталог, рингову відомість, ксерокопії родоводів собак отримали титул (із зазначенням номера за каталогом і титулу).

2. ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВОК.

2.1. Відділення КСУ, які претендують на проведення спеціалізованої виставки ВКП НД, подають на ім’я Президента ВКП НД заявку, із зазначенням дати, місця проведення виставки і список експертів, яких відділення передбачає запросити для проведення експертизи на даній виставці. Про кожного ймовірного експерта необхідно надати коротку інформацію.

2.2 Заявка повинна містити:

– бажаний ранг виставки;

– повна назва відділення КСУ;

– Адреса, контактні телефони, факс;

– ПІБ керівника відділення КСУ;

– ПІБ відповідального за проведення виставки.

2.3. Сертифікатно-виставкова комісія ВКП НД на підставі заявок, визначає список відділень, яким доручає проведення монопородних виставок. Складає та затверджує календар виставок на наступний рік і подає заявку на затвердження в Виставкову комісію КСУ.

2.4. Заявки на проведення ВКП НД на наступний рік, приймаються до 10 серпня поточного року. В окремих випадках можливий розгляд індивідуальних заявок на проведення монопородної виставки.

2.5. Відділення КСУ, які отримали право на проведення виставок, повідомляється ВКП НД про терміни проведення виставки і узгоджених експертів, в письмовому вигляді.

2.6. Учасники виставки повинні бути завчасно повідомлені організатором про місце проведення виставки і її розклад

2.7. Перенесення дати виставки допускається при форc-мажорних обставин. Організатор виставки зобов’язаний довести до відома про це Президію ВКП НД і отримати письмовий дозвіл на нову дату.

3. ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ ЕКСПОНЕНТІВ.

3.1. Реєстрація на виставки ВКП НД проводиться тільки попередньо і з обов’язковим виданням каталогу виставки. Собаки, які не внесені до каталогу, до участі у виставці не допускаються.

3.2. Запис в класи визначається віком собаки (на день, що передує виставці) і її титулом на момент запису.

3.3. До верстки каталогу, за письмовою заявою учасника та при отриманні відповідного титулу, можлива зміна виставкового класу собаки.

3.4. При реєстрації власник собаки повинен надати:

– ксерокопію родоводу собаки. Для реєстрації в класи бебі, цуценята, юніори копію реєстраційного свідоцтва заводчика;

– заповнений заявочний лист, підписаний власником;

– квитанцію про оплату пайового внеску або гарантійний лист.

3.5. В клас Чемпіонів реєструють собак, що мають титул “Національний Чемпіон” – країни члена FCI або “Інтернаціонального чемпіона” (при наявність відповідних сертифікатів).

3.6. На виставки КСУ допускаються тільки собаки, зареєстровані в Племінних Книгах країн-членів і контракт-партнерів FCI, АКС (США), КС (Великобританія), СКС (Канада), далі – організації визнані FCI.

3.7.  В робочий клас реєструють собак, що мають міжнародний робочий сертифікат, виданий організацією МКФ або будь-який інший сертифікат визнаний КСУ (FCI).

3.8. Рішенням виставкової комісії, відділення КСУ, яка допустила порушення цих правил при реєстрації, позбавляється права на проведення виставок строком на один рік, а результати виставки, проведеної з порушеннями, анулюються. Матеріальну відповідальність перед учасниками виставки несе організатор виставки.

3.9. У разі загибелі собаки (підтверджене ветеринарне довідкою), при цьому реєстрація на виставку закінчена – внесок за участь в виставці не дозволяється. Якщо ветеринарна довідка надана до закінчення реєстрації, то власнику надається можливість замінити загиблу собаку на іншу собаку, яка належить йому або іншого власника за письмовою заявою.

4. РЕГЛАМЕНТ ВИСТАВОК.

4.1. На виставку допускаються тільки собаки, внесені в каталог. При цьому в ньому повинні бути вказані відомості про собаку:

– Кличка

– № родоводу

– № чіпа

– Дата народження

– Окрас

– Походження

– Прізвище, ініціали заводчика

– Прізвище, ініціали власника

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ наявність додаткових списків, порожніх і вклеєних номерів в каталозі.

4.2. Кількість каталогів виставки не менше, ніж кількість учасників.

4.3. Під час запису на виставку до кінця реєстрації допускається переведення собаки з класу в клас.

4.4. Переведення собаки в інший клас після закінчення реєстрації і в день виставки не допускається.

4.5. В каталозі повинно бути надруковано:

– регламент виставки;

– схема присудження титулів за класами, окремо по групам окрасів;

– положення про монопородні виставки ВКП НД;

– вказано місце і дата проведення виставки;

– оргкомітет і рингова бригада;

– прізвище експерта;

– вказано “Монопородна виставка (рангу) під егідою ВКП Німецький дог”

4.6. Експоненти, що запізнились до рингу, до експертизи не допускаються. За згодою експерта, можуть бути оцінені і описані після закінчення виставки, без присудження титулів і звань.

4.7. На виставках КСУ-КП НД забороняється користуватися будь-якими препаратами, за допомогою яких можна змінити натуральний колір шерсті.

4.8.Власники собак, які зареєстрували своїх собак на виставку за гарантійним листом і не заплативши часткової внесок за участь у виставці, зобов’язані в тижневий термін сплатити його (незалежно від того, брала участь собака у виставці чи ні). В іншому випадку за клопотанням організаторів виставки собака і власник можуть бути дискваліфіковані з відстороненням від участі у всіх заходах КСУ.

5. ВИСТАВОЧНІ КЛАСИ

– Клас бебі (beby) – з 3 до 6 місяців. САС і ВОВ не присуджуються. Кращі бебі в окрасной групі беруть участь в конкурсі BIS Бебі на звання “Кращий бебі виставки”,

– Клас цуценят (puppy) – з 6 до 9 місяців. САС і ВОВ не присуджуються. Кращі цуценята в окрасной групі беруть участь в конкурсі BIS цуценят на звання “Краще цуценя виставки”.

– Клас юніорів (junior) – з 9 до 18 місяців. Титул J.CAC присуджується кращому псу та суці, що отримав 1-ю оцінку “відмінно” в кожній окрасній групі. Кращі юніори в окрасі приймають участь в порівнянні на ВОВ.

– Клас інтермедія (intermediate) – c 15 до 24 місяців. Присуджуються титул САС. Переможець класу бере участь в порівнянні на Кращу собаку окрасу.

– Клас робочий (working) – з 15 місяців. Беруть участь собаки, що мають робочий сертифікат, зазначений у п.3.7. даного Положення. При відсутності сертифіката собака автоматично переводиться у відкритий клас. Присуджується титул САС. Переможець класу бере участь в порівнянні на “Кращого пса / Кращої суки окрасу”.

– Клас переможців (winner) – c 15 місяців. Беруть участь собаки, що мають мінімум один титул КЧК. Присуджується титул САС. Бере участь в порівнянні на “Кращого пса КЧК. Бере участь на порівнянні на” Кращого пса / Кращої суки окрасу”.

– Клас Чемпіонів (champion) – з 15 місяців. Беруть участь собаки, що мають сертифікат вказаний в п.3.5. даного Положення. При відсутності сертифіката собака автоматично переводиться у відкритий клас. Присуджується титул САС, відповідно до рангу заявленої виставки. Переможець класу бере участь на порівняння на “Кращого пса / Кращої суки окрасу”.

Клас ветеранів – з 7 років. Не присуджується титул САС. Кращий ветеран в окрасі бере участь в порівняння на ВОВ.

6. ВИСТАВОЧНІ ОЦІНКИ І ТИТУЛИ.

6.1. На монопородних виставках суддівство і присудження титулів проводиться окремо по окрасам (групам окрасів):

– блакитний,

– палевий і тигровий (палево-тигрової групи);

– мармуровий, сіро-мармуровий і чорний, плащовий, платен (чорно-мармурової групи);

6.2. На всіх виставках в системі КСУ-МФК присудження титулів – прерогатива експерта. Протест на експертизу не приймається, думка експерта остаточна і оскарженню не підлягає, відповідно до Положення КСУ.

6.3. У класі юніорів, проміжному, переможців, робочому, чемпіонів та ветеранів присуджуються наступні оцінки:

– відмінно (excellent) – червона стрічка

– дуже добре (very good) – синя стрічка

– добре (good) – зелена стрічка

– задовільно (satisfactory) – жовта стрічка

– дискваліфікація (disqualification) – біла стрічка

– неможливо оцінити / без оцінки (can not be judged / without evaluation)

6.4. У класі бебі, цуценя присуджуються наступні оцінки:

– дуже перспективний (very promising) – червона стрічка

6.5. Залежно від рангу виставки на розсуд експерта присуджуються наступні титули і звання:

ВОВ – (кращий представник породи), вибирається порівнянням: Кращий юніор, Кращий пес, Краща сука, Кращий ветеран в групі окрасу.

СС – Сертифікат Відповідності, присуджується на розсуд експерта, собакам, які потрапили в розстановку з 1-3 місце в класі з оцінкою не нижче “відмінно”.

 – Ю.СС – Юніорський Сертифікат Відповідності, присуджується на розсуд експерта, собакам, які потрапили в розстановку з 1-3 місце в юніорському класі з оцінкою не нижче “відмінно”.

КЧК – Кандидат в Чемпіони Клубу, присуджується переможцям псові / суці у всіх окрасах в класах: інтермедія, відкритий, переможців, робочий, чемпіонів, ветеранів на виставках ЧК і ПК, або кращому собаці / кращій суці в окрасі на виставці рангу КЧК.

Ю.КЧК  – Кандидат в Юні Чемпіони Клубу, присуджується переможцям – юніорам псові / суці у всіх забарвленнях на виставках рангу ЧК, ПК і КЧК.

ПК – Переможець Клубу, присуджується Найкращому кобелю / суці в окрасі на виставці рангу ПК.

Ю.ПК – Юний Переможець Клубу, присуджується Найкращому юніору псові / суці в окрасі групи на виставці рангу ПК.

ЧК – Чемпіон Клубу породи, присуджується Найкращому псові / суці в окрасі на виставці рангу ЧК. На розсуд експерта титул може переходити другій в розстановці собаці, якщо перша вже має титул Чемпіон Клубу.

Ю.ЧК. – Юний Чемпіон Клубу породи, присуджується Найкращому юніору псові / суці в окрасі на виставці рангу ЧК. На розсуд експерта титул може переходити другій в розстановці собаці, якщо перша вже має титул Юний Чемпіон Клубу.

КП – Кращий пес обирається порівнянням переможців класів інтермедія, відкритого, робочого, переможців, чемпіонів окремо в кожному окрасі.

КС – Краща сука вибирається порівнянням переможців класів інтермедія, відкритого, робочого, переможців, чемпіонів окремо в кожному забарвленні.

Краще цуценя – Краще цуценя окрасу вибирається порівнянням кобеля і суки переможців класу цуценя окремо в кожному окрасі.

Кращий юніор – Кращий юніор окрасу вибирається порівнянням кобеля і суки переможців класу юніорів окремо в кожному окрасі.

Кращий ветеран – Кращий ветеран окрасу вибирається порівнянням кобеля і суки переможців класу ветеранів окремо в кожному окрасі.

6.6. Завершенням виставки є конкурси:

– Кращий бебі виставки (BISSB) – вибирається порівнянням Кращий бебі окрасів, переможців палевого, тигрового, чорного, мармурового і блакитного окрасів.

– Краще цуценя виставки (BISSР) – вибирається порівнянням Краще цуценя окрасів, переможців палевого, тигрового, чорного, мармурового і блакитного окрасів.

– Кращий юніор виставки (BISSJ) – вибирається порівнянням Кращий юніор окрасів, переможців палевого, тигрового, чорного, мармурового і блакитного окрасів.

– Кращий ветеран виставки (BISSV) – вибирається порівнянням Кращий ветеран окрасів, переможців палевого, тигрового, чорного, мармурового і блакитного окрасів.

– Кращий собака виставки (BISS) – вибирається порівнянням Кращий Представників породи (ВОВ) Кращого юніора виставки, Кращого ветерана виставки з кожної групи окрасів- палевого, тигрового, чорного, мармурового і блакитного окрасів.

7. ПРАВИЛА ПРИСУДЖЕННЯ ТИТУЛІВ
НА ВИСТАВКАХ РАНГУ ЧК, ПК, КЧК.

7.1. На виставках рангу ЧК на розсуд експерта можуть присуджуватися наступні титули:

СС – сертифікат відповідності. Собаки, які отримали 1-3 в класі з оцінкою не нижче “відмінно”.

Ю.СС – юніорський сертифікат відповідності. Собаки, які отримали 1-3 в класі з оцінкою не нижче “відмінно”.

КЧК – кандидат в Чемпіони ВКП НД. Присуджується собаці, що отримала 1 місце в класах інтермедія, відкритому, робочому, переможців, чемпіонів окремо в кожному окрасі.

ЧК – Чемпіон ВКП НД. Присуджується Найкращому псові і Кращій суці окремо в кожному окрасі.

Ю.ЧК – Юний Чемпіон ВКП НД. Присуджується Кращим Юніорам виставки псові / суці окремо в кожному окрасі.

7.2. На виставці рангу ПК на розсуд експерта можуть присуджуватися наступні титули:

СС – сертифікат відповідності. Собаки, які отримали 1-3 місце в класі з оцінкою не нижче “відмінно”.

Ю.СС – юніорський сертифікат відповідності. Собаки, які отримали 1-3 місце в класі юніорів з оцінкою не нижче “відмінно”.

КЧК – кандидат в Чемпіони ВКП НД. Присуджується собаці, що отримала 1 місце в класах інтермедія, відкритому, робочому, переможців, чемпіонів окремо в кожному окрасі.

ПК – Переможець ВКП НД. Присуджується Найкращому собаці, що отримала 1 місце в класах інтермедія, відкритому, робочому, переможців, чемпіонів окремо в кожному окрасі.

Ю.ПК – Юний переможець ВКП НД. Присуджується Кращим юніорам виставки псові і суці окремо в кожному забарвленні.

7.3. На виставках рангу КЧК на розсуд експерта можуть присуджуватися наступні титули:

СС – сертифікат відповідності. Собаки, які отримали 1-3 місце в класі СС, беруть участь в порівнянні на КЧК.

Ю.СС – юніорський сертифікат відповідності. Собаки, які отримали 1-е місце в класі і СС, беруть участь в порівнянні на Ю.КЧК.

КЧК – кандидат в Чемпіони ВКП НД. Присуджується Найкращому псові і Кращій суці виставки окремо в кожному окрасі.

7.4. На виставках будь-якого рангу титул може переходити на розсуд експерта, другій в розстановці собаці, якщо перша вже має титул Чемпіона Клубу.

8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ.

8.1. У всіх конкурсах можуть брати участь лише собаки, внесені в каталог виставки, заздалегідь записані на конкурс, що експонувалися на даній виставці і отримали оцінку не нижче “дуже добре”.

8.2. Конкурс розплідників – 3-5 собак, народжених в одному розпліднику.

8.3. Конкурс виробників – бере участь виробник (кобель / сука) і від 3 і більше нащадків не менше, ніж з двох приплодів.

8.4. Конкурс пар – 2 собаки кобель і сука, що належать одному власнику.

8.5. Суддя визначає 3 кращі пари, 3 кращих розплідника, 3 кращих виробника і розставляє їх з 3 по 1 місце. Переможцям в кожному конкурсі присвоюється звання: “Краща пара виставки”, “Кращий розплідник виставки”, “Кращий виробник виставки”.

8.6. На монопородних виставках можливі специфічні конкурси (неофіційні).

9. ЗАПРОШЕННЯ СУДДІВ І СУДДІВСТВО

9.1. Суддів запрошує оргкомітет виставки, КСУ підтверджує, що дана виставка проходить під егідою КСУ – ВКП НД.

9.2. Судді, що запрошуються на виставки будь-якого рангу, повинні бути визнані національної кінологічної організацією країни за відповідною породою на рівні САС.

9.3. Суддя проводить огляд кожної собаки, робить її опис і присуджує оцінку. Чотири найкращі собаки в кожному класі розставляються при наявності оцінки не нижче “дуже добре”, а в класі цуценят не нижче “перспективний”.

9.4. Оргкомітет формує рингову бригаду, в яку повинні входити: секретар, розпорядник рингу, при необхідності – перекладач.

9.5. Стажери заздалегідь заявляються і вносяться в каталог виставки. Їх кількість узгоджується з експертом.

9.6. Члени рингових бригад, стажисти і перекладачі не мають право особисто виставляти належних їм і членам їх сімей собак, і працювати в рингах, де виставляються належні їм собаки.

9.7. Суддя не може судити собаку, власником якої є він або члени його сім’ї.

9.8. Судді заборонено дивитися каталог до і під час суддівства.

9.9. Судді заборонено перебувати в будинку учасника виставки, спілкуватися з учасниками до закінчення. Також заборонено добиратися на виставку з експонентами.

10. САНКЦІЇ

10.1. За порушення даного Положення, Президією ВКП НД передбачені наступні санкції до організаторів виставки:

– попередження;

– відмова в проведенні виставки строком на 1 рік, 3 роки і на невизначений термін;

– зниження статусу виставки;

– дисквалификация участников выставки на срок до 1-го года, при предоставлении организаторам заведомо неверной информации о заявленных собаках.

– дискваліфікація на строк від 1-го до 3-х років в системі КСУ за неетичну поведінку учасників або організаторів виставки, за дискредитацію або некоректні висловлювання публічно або в засобах масової інформації на адресу ВКП НД, експертів КСУ і FCI, організаторів або учасників виставок.

10.2. За жорстоке ставлення до собак, неетичну поведінку на території виставки, провокування бійки собак, виставкова комісія КСУ може прийняти рішення про дискваліфікацію власника і собаки з відстороненням від участі у всіх виставках системи КСУ.

10.3. Всі пропозиції, спірні питання, скарги та конфліктні ситуації розглядаються Президією ВКП НД тільки в письмовому вигляді.